https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Tájékoztatás kóbor állatok befogásáról

Tájékoztatás kóbor állatok befogásáról

Tájékoztatás

 

Szerep Községi Önkormányzat nevében hivatalosan tájékoztatom, hogy az állatok védelméről szóló törvény szerint a településen (belterületen) a kóbor állatok befogása az önkormányzat feladata. Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt, az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően intézkedik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ez nem lehetséges, úgy gondoskodik az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.

Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Ha az állattartó nem, vagy nem megfelelően teljesíti a törvényben előírt rendelkezéseket és ez által az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek tulajdonos általi megelőlegezését, amit később a tulajdonoson adó módjára behajt.

A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki kutyáját kóborolni hagyja (pl. kiengedi vagy kiszökik az utcára), szabálysértést követ el. A 2012-ben hatályba lépett törvény szerint szabálysértési eljárás lefolytatására nem az önkormányzat (a jegyző), hanem a járási hivatal jogosult.

 

 

Szerep, 2016. november 11.

 

 

Tóthné Verő Tünde s. k.

polgármester

Széchenyi 2020 pályázatok

Magyar Falu Program

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés